Chuyên mục
Thương Mại Điện Tử

Có những thiết kế nào trong Trang Trí Shop phiên bản máy tính?

Người bán có thể chọn một trong 13 loại thiết kế dưới đây: * Tự động cập nhật tính năng bởi hệ thống sẽ hiển thị những nội dung sản phẩm dựa trên hành vi Người mua Học bán hàng shopee cùng phanducnho.com

Chuyên mục
Kinh Doanh Thương Mại Điện Tử

Sao chép trang chủ Trang trí Shop từ phiên bản điện thoại

Người bán có thể sao chép và chỉnh sửa bảng tổng hợp Trang trí Cửa hàng phiên bản điện thoại cho phiên bản máy tính hoặc phiên bản điện thoại áp dụng ngay đã có sẵn. 1. Áp dụng trang trí cho Trang chủ của Cửa hàng Phiên bản điện thoại cho máy tính phiên […]