fbpx
Thương Mại Điện Tử Phan Đức Nho  

Cách sử dụng các tính năng trong cột tìm kiếm – Shopee Webchat

Cột tìm kiếm có 2 trợ giúp tính năng sắp xếp các cuộc trò chuyện của Shop:

1. Message filter
Tin nhắn lọc tính năng cho phép phân loại các cuộc trò chuyện theo tiêu chí Người bán cần. Người bán có thể chọn từ các tùy chọn sau:

  • All
  • Not read
  • Ghim

2.Quản lý trò chuyện cá nhân
Để quản lý trò chuyện với từng Người mua, Người bán có thể thao tác với các tùy chọn sau:

Message ghim
No read marker
Xóa hội thoại

Leave A Comment