fbpx
Kinh Doanh Phan Đức Nho  

Làm thế nào để đăng nhập khi tôi quên mất số điện thoại đã đăng ký tài khoản Shopee ?

 Thay đổi số điện thoại đã đăng ký tài khoản Shopee
Bước 1: Chọn Đăng nhập > Quên > Quên số điện thoại

Bước 2: Điền chính xác và đầy đủ thông tin trong mẫu Thay Đổi Số Điện Thoại
Bước 3: Bấm Gửi biểu mẫu để gửi thông tin tới bộ phận Chăm sóc khách hàng Shopee
(*) Shopee sẽ gửi phản hồi cho bạn trong vòng 48h tính từ thời điểm bạn gửi biểu mẫu thành công.

Lưu ý:

Leave A Comment