Chuyên mục
Thương Mại Điện Tử

CÁCH ĐƠN GIẢN GIÚP TĂNG LIKE TRÊN SHOPEE

Like là 1 trong 4 chỉ số quan trọng nhất quyết định đến khả năng bán hàng của sản phẩm cho Shopee. Đơn giản sản phẩm nhiều like giúp tăng uy tín, tăng khả năng bán hàng, tăng thứ hạng và tần suất trên các trang tìm kiếm của Shopee. Ae có thể áp dụng […]