Chuyên mục
Kinh Doanh Thương Mại Điện Tử

Hướng dẫn xác nhận đơn hàng/ chọn ngày giao hàng cho đơn vị vận chuyển trên ứng dụng Shopee

Ngay khi có đơn hàng mới, bạn sẽ nhận được thông báo trên Ứng dụng Shopee. Sau 30 phút kể từ lúc Người mua đặt hàng và không hủy đơn , hệ thống Shopee sẽ xác nhận và chuyển đơn hàng vào mục Chờ lấy hàng. Khi đó, bạn cần xác nhận đơn hàng theo […]

Chuyên mục
Thương Mại Điện Tử

Các câu hỏi thường gặp về Xử lý đơn hàng của Người Bán

1.Tôi cần làm gì khi có đơn hàng mới? Hướng dẫn xác nhận đơn hàng / chọn ngày giao hàng cho đơn vị vận chuyển trên ứng dụng Shopee Ngay khi có đơn hàng mới, bạn sẽ nhận được thông báo trên Ứng dụng Shopee. Sau 30 phút kể từ lúc Người mua đặt hàng […]