Chỉnh sửa sản phẩm đồng loạt

Tính năng cập nhật sản phẩm hàng loạt cho phép bạn chỉnh sửa đồng thời nhiều sản phẩm trên Shopee. Sử dụng tính năng này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi chỉnh sửa một số lượng lớn sản phẩm tại Kênh Người bán. 

Các bước thực hiện

1.    Đăng nhập vào Kênh Người Bán

2.    Nhấn chọn Tất Cả Sản Phẩm trong Quản Lý Sản Phẩm

3.    Đến mục Công cụ Xử lý hàng loạt

4.    Chọn Cập nhật hàng loạt

5.    Chọn thông tin muốn chỉnh sửa hay cập nhật.

6.    Sau đó, bấm nút “Mẫu”

7.    Chọn Tải về

8.    Bấm vào “Xem” ở mục Gợi ý để xem thêm hướng dẫn

Cách chỉnh sửa thông tin sản phẩm và đăng tải lên

Sau khi tải về, bạn có thể chỉnh sửa các mục mà bạn muốn cập nhật tùy thuộc vào loại bản mẫu:

  • Thông tin cơ bản: Tên sản phẩm, mô tả sản phẩm
  • Thông tin Bán hàng: Giá bán, số lượng hàng
  • Thông tin Vận chuyển: Cài đặt kênh vận chuyển, cập nhật cân nặng/ kích thước sản phẩm

Những mục có thể chỉnh sửa có màu xanh. Ví dụ: Tập tin Thông tin cơ bản bên dưới cho phép bạn chỉnh sửa Tên Sản phẩm và Mô tả Sản phẩm.

Sau khi chỉnh sửa thông tin sản phẩm, bạn phải đăng tải Danh sách sản phẩm đã được chỉnh sửa lên Trung tâm người bán.

1.    Quay lại trang tải Danh sách sản phẩm, chọn “Cập nhật”

2.    Bấm Chọn tập tin và tải file Excel đã chỉnh sửa lên

3.    Tại cột Hoạt động là những trạng thái của các tập tin đã tải lên

  • Hoàn tất: Tập tin tải lên thành công
  • Thử lại: Tập tin đăng lên không thành công
  • Tải về: Thành công 1 phần, khi ấn “Tải về” sẽ xem được sản phẩm nào đăng không thành công và sửa lại

Danh sách sản phẩm là gì?

Danh sách sản phẩm là một file Excel chứa tất cả các chi tiết sản phẩm của bạn. Danh sách sản phẩm này sẽ được tải lên trong Trung tâm người bán để cập nhật, chỉnh sửa hàng loạt cho các sản phẩm của Shop. Bảng bên dưới là định nghĩa những mục trong file Danh sách sản phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

Zalo