Sản phẩm nào bị cấm đăng bán trên Shopee ?

Những sản phẩm đăng bán trên Shopee phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, cũng như quy định và chính sách của Shopee. Đây là trách nhiệm của Người bán trước khi đăng bán sản phẩm.

Mô tả

Nếu bạn đăng bán mặt hàng thực phẩm, các loại thực phẩm này phải tuân thủ các quy định sau: 

Sản phẩm cần cung cấp chứng từ/giấy phép liên quan

Những sản phẩm sau đòi hỏi cung cấp chứng từ/giấy phép kèm theo trước khi được Shopee duyệt cho đăng bán:

Các mặt hàng bị cấm bổ sung dành cho Người bán không thuộc lãnh thổ Việt Nam

Ngoài danh sách sản phẩm bị cấm được liệt kê ở trên, những sản phẩm sau cũng sẽ bị giới hạn đối với Người bán không thuộc lãnh thổ Việt Nam vì yếu tố luật pháp hoặc khó khăn trong việc vận chuyển.

Đây là danh sách các sản phẩm bị cấm đăng bán dành cho Người bán không thuộc lãnh thổ Việt Nam:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

Zalo