Tiktok Marketing
Phan Đức Nho

Thuật toán đề xuất video trên TikTok 2020

Tiktok là 1 nền tảng mạng video ngắn mà hành vi người xem thường là lướt nên việc hiển thị video nào là hoàn toàn do tiktok đề xuất, nên ta muốn thắng được nó, phải biết thuật toán của nó.

Xem Thêm »

Zalo